Om ØSH

Øvre Sandsvær Historielag

Etter at Byhistorielaget ble stiftet var det naturlig at historieintresserte mennesker i Sandsværbygdene så på mulighetene til lignende lag i Øvre og Ytre Sandsvær.

Øvre Sandsvær historielag ble stiftet i 1984. Gerd Næss ble valgt til leder, noe hun var i mange år.

Laget har merket mange gamle boplasser i Øvre Sandsvær, registrert næringsvirksomhet og intervjuet folk fra bygda. Turer til plasser og steder av historisk betydnig gjøres hvert år. Laget har kontorfellesskap med Kongsberg Byhistorielag og har i 2017 140 medlemmer.