Om ØSH

Øvre Sandsvær Historielag

Etter at Byhistorielaget ble stiftet var det naturlig at historieintresserte mennesker i Sandsværbygdene så på mulighetene til lignende lag i Øvre og Ytre Sandsvær.

Øvre Sandsvær historielag ble stiftet i 1984. Gerd Næss ble valgt til leder, noe hun var i mange år.

Laget har merket mange gamle boplasser i Øvre Sandsvær, registrert næringsvirksomhet og intervjuet folk fra bygda. Turer til plasser og steder av historisk betydnig gjøres hvert år. Laget har kontorfellesskap med Kongsberg Byhistorielag og har  140 medlemmer (2017).

Medlemskap koster kr 150 pr. år.  Ta kontakt på e-post: historielag@ebnett.no.