Om Kongsberg byhistorielag

Kongsberg byhistorielag

Laget ble startet  i 1982  for å fortelle om og ta vare på  byens  historie. Det første styret besto av bl. a. kjente historieformiddlere som Per Sunmann og Odd Arne Helleberg.

Gamle hus og familier, stedsnavn, gamle bilder, merking av historiske plasser og bygniger er stadig aktuelt. Turer rundt i nærmiljøet (byvandringer) er populært. De siste årene er også kirkegårdsvandringer sammen med vedlikehold av gravminner blitt et fast innslag i aktivitetene.

Byhistorielaget utaler seg i relevante reguleringssaker.

Kongsberg byhistorielag har kontor og arkiv sammen med Øvre Sandsvær historielag i Kirkegata 18. Fast åpningstid onsdager kl. 10 – 14.

Pr. 2019 har byhistorielaget 375 medlemmer.

Medlemskap koster kr 150 pr. år.  Ta kontakt på e-post: historielag@ebnett.no.