Aktiviteter

Historiearrangementer 2020

 • Kongsberg Byhistorielag
 • Øvre Sandsvær Historielag
 • Ytre Sandsvær Historielag
 • Sølverkets Venner
 • Lågdalsmuseet og Norsk Bergverksmuseum
 • NB! I år har de fleste arrangementer og aktiviteter vært avlyst pga. koronasituasjonen.
  Her er liste over planlagte arrangementer utover høsten, men vi vet ikke hva som blir gjennomført.
September
 • Onsdag 9. og torsdag 10. september kl 18:  Byvandring Bussedalen.
  Oppmøte ved Metodistkirken. Påmelding historielag@ebnett.no  eller tlf.  Dag Kristoffersen 913 65 687.
  Blir det flere enn 2 x 15 som melder seg, setter vi opp byvandringa  flere ganger. Vi kan ikke ha flere med-coronatiltak.
November
 • Mandag 02.11 kl. 19 Lågdalsmuseet: Lokalhistorisk kveld (LåMu/KB/Viseklubben)