Byvandring i Bussedalen

Onsdag 9. og torsdag 10. september kl 18:  Byvandring i Bussedalen. Oppmøte ved Metodistkirken. Påmelding historielag@ebnett.no  eller tlf.  Dag Kristoffersen 913 65 687.
Blir det flere enn 2 x 15 som melder seg, setter vi opp byvandringa  flere ganger. Vi kan ikke ha flere med – coronatiltak.

Grendebok for Bævergrenda

Folk og bosetting i 300 år

Turid Langaas Jensen og Hermod Skogen har fullført mange års arbeide som forteller historien om gårder og slekter, arbeid og hverdag i grenda nord for Kongsberg.

Byhistorielaget selger denne boka nå, ta kontakt med noen i styret.

Åpning av Kongsberg Byhistorielags historierom

Like før jul var det offisiell åpning av Kongsberg Byhistorelags nye historierom i Kirkegata 18.
Her blei det bl.a. demonstrasjon av mikrofilm-leser og digitalisering
av bilder og dokumenter.
Det var også mulig å ta en titt på historielagets kildemateriale (hovedsaklig bøker og gamle protokoller), og det blei servert julegløgg til de som tok turen innom.

Er du interessert i å benytte historierommets fasiliteter kan du finne mer informasjon om du trykker på denne linken.