Advent 2020

I år har vi laget en julekalender og en julequiz som legges ut på historielagets hjemmeside hver dag fra 1. desember. Vi gir deg nye historier fra Langs Lågen og nytt quiz-spørsmål hver dag fram til julaften. Følg med!

Langs Lågen 2020

Den nye årboka har nå kommet til abonnentene – og foreligger i salg hos bokhandlerne, eller ved henvendelse til historielaget.

Les om:
• Ammunisjonsdumping i gruvene
• Våre falne i Lågendalen, Kongsberg og Numedal
• Veungsdalen boligområde 50 år
•Amerikafarere fra Øvre Numedal
• Sølvtyveri på Sørlandsbanen

og mye, mye mer.

Åpning av Kongsberg Byhistorielags historierom

Like før jul var det offisiell åpning av Kongsberg Byhistorelags nye historierom i Kirkegata 18.
Her blei det bl.a. demonstrasjon av mikrofilm-leser og digitalisering
av bilder og dokumenter.
Det var også mulig å ta en titt på historielagets kildemateriale (hovedsaklig bøker og gamle protokoller), og det blei servert julegløgg til de som tok turen innom.

Er du interessert i å benytte historierommets fasiliteter kan du finne mer informasjon om du trykker på denne linken.