Tekstversjon

Avskrift av Kirkebok for Sandsvær 1665–1725.
Forord av Odd Arne Helleberg.