Historierommet

Kongsberg Byhistorielag har egne lokaler i Kirkegata 18, som fungerer både som møtelokaler og arkiv/bibliotek.
Vi har også utstyr for digitalisering av bilder og mikrofilm.

Hver onsdag fra kl. 10-14 er det faste møter hvor det jobbes med bedriftshistorie intervjuer, fotografier mm.
Her er Egil Håvaldsrud kontaktperson: egil.havaldsrud@ebnett.no