ADVENT LANGS LÅGEN

Følg med på vår adventkalender! Hver dag fram mot julaften gir vi deg en ny godbit fra Langs Lågens arkiv.

1. desember

2020-12-01
Julegaver til fire for 25 øre – Det var i 1905, kanskje. Året husker jeg ikke, men det jeg ikke har kunnet glemme, var at jeg fikk julegaver til fire for 25 øre.To av julegavene var glansbilder som jeg kjøpte. En annen anskaffelse var drops for fem øre til far, og det var det beste …

2. desember

2020-12-02
Vers på gamle ølboller En rose skiøn paa bunden staar. Gud gifve os et fructbart aar.Se til os o Gud i naade,frels os fra dyrtid oc waade. Wocter eder i smocke pigeraffden rette veii ei wigerom dregene efter jer figerde mener bare lidt af det de siger. Lad godt øll udi mig rindedrik så ud …

3. desember

2020-12-03
Brennevinsletta Nord for Nøklestull ligger Brennevinsletta (Brænnvinslettæ), et pent lite platå, nå noe innsnevra ved et veganlegg. Navnet har vært gjenstand for flere forskjellige tydninger.Halvor Veirud (omkring 90 år i 1972) forteller, at folk fra Sørmyr, Brekke, Hoppestull, Kolsrud og andre setrer og bustader omkring her, kom sammen til dans og moro ved høgsommerleite. Her …

4. desember

2020-12-04
Kongeveien i Stretalia skulle føre opp til restaurant på Sulusåsen Da Landslaget for Reiselivet fylte 75 år i 1978, laget Jens Storfossen en liten historisk oversikt over reiselivet i Kongsberg. I denne forteller han også om hotelleier Johan Christensen som rundt rundt 1920 eide og drev Grand Hotell ved siden av Kongsberg Mineralvannfabrikk.Christensen planla også …

5. desember

2020-12-05
Hegrer på Solheimstulen 25. og 26. juli d.å. ble det sett to hegrer ved Solheimstulen innerst i Jønndalen, Uvdal. Det er uvisst om fuglene har holdt seg der tidligere på sommeren. Den største utbredelsen har Hegra i Norge fra Vestlandet og nordover. Nå er det kjent at særlig ungfugler kan streife omkring på ettersommeren og …

6. desember

2020-12-06
Sertifikat inndratt grunnet sølesprut på fotgjenger Sommeren 1912 startet Carl Muggerud og Peder og Nils Nygaard selskapet Nygaard & Co, som bl.a. hadde konsesjon på bilruten Kongsberg – Notodden. Peder Nygaard, som var selskapets sjåfør, tok sertifikat i 1907. I oktober 1914 var han så uheldig å sprute søle på en fotgjenger. Ikke på en …

7. desember

2020-12-07
Kjærlighet til naturen, troskap mot stammen I taterens sjel kan en påvise to instinkter som begge fremkalte og bandt sammen deres tanker. Det var kjærlighet til naturen og troskapen mot stammen. Selv i sine beste velmaktsdager ville de aldri sove under tak; å streife om i det fri uten mål var deres dypeste trang. Det …

8. desember

2020-12-08
«Meget paa en varm Dag» skriver Lp 17.7. 1912 og forteller om Kemner Ruuds «sportstørn» sammen med bokhandler Willms: En morgen kl. 6 gikk de fra Saaheim (Rjukan) og nådde Gaustadtoppen kl. 11. Etter en liten pause gikk turen tilbake til jernbanestasjonen på Saaheim. Willms syntes det hadde vært strabaser nok og valgte å ta …

9. desember

2020-12-09
Gående postfører i 46 år Torsten Olsen Underberget af Flesberg afslutter den 1ste Juli d.A. sin lange Virksomhed som gaaende Postfører i Numedal, idet Postbefordringen fra denne Tid skal foregaa kjørende.I et Tidsrum af 46 1/4 Aar har Torsten Underberget staaet i nævnte Tjeneste, som han overtog efter Faderen Vaaren 1844. Han har i disse …

10. desember

2020-12-10
Den gamle legdskallen ble plassert i kalvebingen Ole A. Berg, født 1891 i Hvittingfoss, skrev dette om legdslemmene da han leverte sin «minneoppgave» i 1965. Den er utlånt til bruk i Langs Lågen fra Drammens Museum. I tiden rundt min tidligste barndom var det legdslemmer på gårdene. Dette var gjerne eldre folk som var utslitte, …

11. desember

2020-12-11
Distriktslegen skrev ut resept på spekesild og landsøl Distriktslege Ingjald Eriksen hadde kontor i Hvittingfoss apotek (som kom i gang i 1910 med Gustav I. Wessel som apoteker). Eriksen var en dyktig lege. Han var dertil liketil og rettfram og gjorde ikke forskjell på stor og liten, noe som i den tid ikke var noen …

12. desember

2020-12-12
Bevarte trevarder, fornminner som fortjener stor oppmerksomhet De gamle trevardene har fra langt tilbake i historien vært viktige deler av vårt forsvarssystem. I dag er det bare få igjen av dem, og de fører en nokså upåaktet tilværelse. I denne artikkelen gir forfatteren et kort riss av vardenes historie og nevner en del av de …

13. desember

2020-12-13
St. Lucia kom ridende oppover Lågen så vannspruten sto Hallingdal, Numedal, Telemark og Setesdal er beslektet ved å ha oppbevart de fleste av de mange sagn og historier fra middelalderen og den katolske tid i det sønnenfjelske Norge. Derfor blir det så vanskelig å stedfeste skildringene, da den samme kan gjelde flere av disse steder.Men …

14. desember

2020-12-14
Om tenkemåten før i tida og skolegangen i Lardal Jakob måtte hjelpe faren sin med skogsarbeidet. Han hadde skulket i lang tid da skolelæreren en dag møtte faren hans og sa som så at nå måtte Jakob møte opp.– Nei, det går nok ikke det, svarte faren. – Vi må nok bli ferdige i skogen …

15. desember

2020-12-15
En mange hundre år gammel fangstmåte Lågendalen er helt alene om Numedalslågen er den eneste lakseelv i landet hvor flåtefiske praktiseres som fangstmetode, og Kvelde, Hvarnes og Hedrum er da aleine om det.Flåten er ca. 20 meter lang, satt sammen av tømmer i hele lengder, 10–12 spirer. Rågarnet er festet langs etter flåten, og festet …

16. desember

2020-12-16
Tangenes vanntro på Meheia Avdøde Olaus Tangen, Øvre Sandsvær testamenterte i sin tid et bestemt beløp til oppsettelse av en vanntro for hester på Meheia. Kongsberg Stenhuggeri har i disse dager hugget den ferdig og den vil nå bli stillet på plass.Troa bærer følgende innskrift: «Til hestene fra dyrevennen Olaus Tangenes legat. Øvre Sandsvær dyrebeskyttelsesforening». …

17. desember

2020-12-17
Sukkertøy mot struma I de åra jeg gikk på Komnes skole i Ytre Sandsvær – fra 1926 til 1933 – hadde vi en søt og ukentlig oppmuntring. Den besto i et sjokoladeovertrukket «sukkertøy» som læreren delte ut. Sukkertøyet inneholdt jod.Jod er et grunnstoff som i vekslende mengde forekommer i jord og vann, og spesielt i …

18. desember

2020-12-18
Lettlåkkbakken og Sillemyr i Jondalen Fra Dokka i Jondalen går en gammel veg innover i sølvverksskogene. Oppe i lia deler den seg i to. Vegen til venstre går til Kampenhaug og flere av Underbergets gruver, mens vegen til høyre fører til gruvene i Overberget.Et stykke av vegen ble for en tid siden utbedret, og er …

19. desember

2020-12-19
Laks mot babytøy Høsten 1944 fikk vi en liten baby, men å få kjøpt stoff eller klær, var nesten umulig. Via bekjente fikk vi kontakt med et ektepar som hadde ett år gamle tvillinger. Vi kunne få babytøy i bytte med mat, helst en laks.Vi hadde strandlinje og fiskerett, slik det var for femti år …

20. desember

2020-12-20
3 Alen og 3 Tommer fast Sne, sterk Storm og ingen Gudstjeneste i Julen i Lardal Julen 1901 ble det et forferdelig snøvær så alle veier ble sperret, og det ble messefall. I en gårds- og familieprotokoll som min far har påbegynt i 1889, har han skrevet en del om denne julen, og jeg skal …

21. desember

2020-12-21
Påske og jul i samme gate på Kongsberg I parken som ligger mellom gårdene til Thormod Sælebakke og Auerdahl på Sandsværmoen, lå Paaschegården fram til 1903. Rett over gata ligger ennå i dag Juelgården. Navnet fikk den fordi løytnant Juel engang bodde der. På folkemunne gikk de to gårdene bare under navnene «Påskgården» og «Julegården». …

22. desember

2020-12-22
Maskering av ansikt forbudt til jul i 1728 Tradisjonene om drekkedagsnatta går tilbake til tidlig på 1700-tallet «Drekkedagsnatta» er en tradisjon som i de siste år er vekket til live igjen på Kongsberg. Som med andre tradisjoner, er det vanskelig å si hvor gammel «drekkedagsnatta» er, men berg­lege Rosted nevner den (var på Kongsberg fra …

23. desember

2020-12-23
Knekkstilen i hopp Til rettledning for dommerne ved bedømmelsen efter den nye norm har Norges Skiforbunds styre for inneværende vinter fastsat følgende direktiver:I bakker med sterkt fart og store hopplengder kan en svak bøining i hofteleddet være berettiget og tillates uten fratrekk i stilkarakteren. For stor vinkel i hofteledet medfører fratrekk i stilkarakteren med inntil …

24. desember

2020-12-24
Alle badet i samme vannet, men ny halm i madrassene til jul Det var ikke noe større julefeiring da jeg var barn. Men jeg husker at vi måtte bade hver julaften. Ei stor trebalje blei henta fra bryggerhuset og fylt med vann som mor varma på komfyren. Vi små bada først, de andre etterpå. Vi …