Grendebok for Bævergrenda

Folk og bosetting i 300 år

Turid Langaas Jensen og Hermod Skogen har fullført mange års arbeide som forteller historien om gårder og slekter, arbeid og hverdag i grenda nord for Kongsberg.

Byhistorielaget selger denne boka, ta kontakt med noen i styret.

SØK I GRENDEBOKA ONLINE